Vi bidrar med djurfoder

Vi vill gärna hjälpa djuren i torkan och erbjuder därför lantbrukare att klippa/slå av gräset för att använda som foder.

Torkan som vi upplever just nu (sommaren 2018) i Sverige innebär stora problem för både lantbrukare och djurhållare. Brist på foder är akut hos många, och slakterierna är överbelastade med förfrågningar om slaktuppdrag.

Skövde kommun äger begränsade ytor med mark, där gräset skulle kunna klippas/slås av och användas som djurfoder.

Regler att förhålla sig till:

  • I första hand ska företag inom Skövde kommun få hjälp.

  • Efter förfrågan ska den efterfrågade ytan godkännas av Skövde kommuns ansvarige och först därefter får ytan klippas. 

  • Arbetet ska utföras professionellt. Efter att arbetet är klart ska ytan ska ge ett gott intryck.

  • Ingen ersättning betalas för klippning/slåtter, utan sker helt på den sökandes bekostnad.

  • Skövde kommun frånsäger sig även ansvar i det fall foder från våra ytor orsakar skador på sökandens personal, djur eller maskinella utrustning.

  • När balarna är plastade och klara ska de utan dröjsmål plockas bort från den aktuella gräsytan.

  • Foder får inte säljas vidare utan får enbart användas som foder till de egna djuren.

Intresserad av att klippa en yta?

Är du intresserad av att klippa en yta kontaktar du oss via Kontaktcenter, som hänvisar dig till rätt handläggare. Vi har tyvärr inte möjlighet att nu under semesterperioden ta emot ansökningar på annat sätt, exempelvis via e-post eller Facebook.