Stadshusets takodling

Takodling kan vara ett väl fungerade alternativ eftersom mark i staden, förutom att vara en bristvara, kan vara rent olämplig att odla på, exempelvis förorenade jordar.

Med en takodling på Stadshuset kan det som odlas här sedan primärt, men inte uteslutande, användas av café Gallerian, verksamheten på Stadshusets entréplan. Genom att själva odla örter och annat grönt som är ätbart får vi större kontroll på att det vi stoppar i oss och serverar till allmänheten är odlat enligt ekologiska principer och därmed bra för hälsan.

Vi främjar även den biologiska mångfalden och skapar bättre mikroklimat i staden. Slutligen ger projektet i längden ekonomisk vinst och bidrar till skapandet av ett socialt nätverk i Stadshuset. Projektet har därför rötter i alla aspekter av hållbar utveckling, oavsett om det gäller ekologisk, ekonomisk, social eller kulturell.

Vill du komma i kontakt med oss hör du av dig till takodling@skovde.se.

Bakgrund till takodling

Stadens tak ses ofta som väldigt outnyttjade platser med potential att användas till en form av stadsodling. Urban odling av ätliga produkter är intressant ur ett flertal olika aspekter, där frågor som rör miljö, lokalproducerad mat och hälsa är viktiga i sammanhanget.

Att odla på tak framstår som en naturlig utveckling av städernas förtätning och kravet på grönska och lokalproducerad mat. Takodling kan vara ett väl fungerade alternativ eftersom mark i staden, förutom att vara en bristvara, kan vara rent olämplig att odla på, exempelvis förorenade jordar.