bild på tre pesoner som tittar u över Skövde från berget Billingen.

Årets Stadskärna

Nu börjar projektet Årets Stadskärna växa fram.

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Priset är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan.

Skövde Cityförening, Next Skövde och Skövde kommun påbörjar nu resan mot Årets stadskärna 2020 där samverkan mellan privata och offentliga aktörer är en förutsättning för ett lyckat resultat. Men det mest centrala i projektet är att skapa långsiktiga och hållbara samverkanstrukturer för att gemensamt utveckla stadskärnan och Skövde.