Bild på smörblommor

Nu är Landsbygdspotten tömd

Åtta nya projekt har nu fått bidrag från Landsbygdspotten.

Under 2017 har vi haft två ansökningsomgångar, februari och juni. I februari beviljades femton projekt bidrag och nu i juni har ytterligare åtta projekt fått pengar. I och med detta så är nu Landsbygdspotten slut för i år. Nya chanser till bidrag kommer 2018. Då finns 500 000 nya friska kronor i potten. 

Beviljade projekt 2017

Lerdala Idrottsförening Digitalisering av Dalklippan
Samfälligheten Frösve Vatten/Avlopp och optofiber Förprojektering av vatten och avlopp
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Informationsmaterial om områdets fritids- och kulturaktiviteter.
 Värsås Hembygdsförening Hembygdsforskning.
 Betaniaförsamlingen Värsås Fiberanslutning
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av tak, handikappanpassad torrtoalett.
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av grillplats vid Solvistet.
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Ombyggnad av trappstig och bro.
Skultorps Hembygds- och fornminnesförening Fiber till Godsmagasinet
IFK Värsås Fiber till klubbstugan
Tidanbygdens hembygdsförening Götlundaboken
VABIS - vatten och avlopp i Säter Förprojektering av vatten och avlopp
Norra Billings Hembygdsförening Folkmusik- och berättarfestival
Norra Billings Hembygdsförening Motorsågs- och skogsbruksmuseum
Studieförbundet Vuxenskolan Skate och gemenskap i Värsås
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar - där nutid möter dåtid
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av grillplats och sol/regnskydd för barnvagnar
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av gångväg
Tidans idrottsförening Aktivitetsbana
Forsby Skattegården Högåsen vägsamfällighet Förprojektering av vatten och avlopp
Binnebergsortens hembygdsförening Reparation av samlingslokalen Snuggebo
Värings Scoutkår Våga gå på dass - när det behövs
Värings Scoutkår Dikesrensning lägerängen