Bild på militära fordon

Försvarsmaktsövning Aurora 17

Aurora 17 är en nationell försvarsmaktsövning som genomförs under september i hela Sverige, men främst i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

I Skaraborg kommer övningen främst att märkas genom att det emellanåt sker större militära transporter på vägarna. 

För att Aurora 17 ska bli så bra som möjligt och för att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare är förband från andra länder inbjudna att delta i övningen.

Allmänheten kommer eventuellt att märka av transporter till eller från förbanden i Skaraborg. Transporterna håller en lägre hastighet och kommer att påverka trafikflödet.

Under mitten och slutet av september kommer det att vara ett högt tryck på vägarna då förbanden transporterar sig till och från Mälardalen. För aktuell trafikinformation ber vi dig att lyssna på Sveriges Radio P 4 eller att läsa på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se.

(Foto: Försvarsmakten)