Medborgarservice invigdes

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bildspel invigningenbild1Bildspel invigningenbild2Bildspel invigningenbild3Bildspel invigningenbild4Bildspel invigningenbild5Bildspel invigningenbild6Bildspel invigningenbild7Bildspel invigningenbild8Bildspel invigningenbild9Bildspel invigningenbild10Bildspel invigningenbild11

Medborgarservice invigdes

Tomas Fellbrandt (Kommundirektör) och Katarina Jonsson (Ordförande i kommunstyrelsen) invigde idag Medborgarservice. Katarina klippte bandet, elever från Skövde Musikskola spelade och det bjöds på dricka och tilltugg.

Med Medborgarservice vill vi skapa en ökad tillgänglighet och möjlighet till direktkontakt mellan invånare och kommunen. Du hittar oss i samma lokaler som Södra Ryds Bibliotek. Medborgarservice i Södra Ryd är ett steg i att ge ett samstämmigt bemötande av alla som kommer med frågor beträffande kommunala verksamheter och samhället i stort.