Informationsmöte om finskt förvaltningsområde - Tiedotustilaisuus suomen kielen hallintoalueesta

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Informationsmöte om finskt förvaltningsområde - Tiedotustilaisuus suomen kielen hallintoalueesta

Måndagen den 16 maj kl. 18.00-19.00 hålls ett öppet informationsmöte på Stadsbiblioteket i Skövde. Maanantaina 16. toukokuuta klo 18.00-19.00 pidetään avoin tiedotustilaisuus Skövden kaupunginkirjastossa.

Måndagen den 16 maj kl. 18.00-19.00 hålls ett öppet informationsmöte på Stadsbiblioteket i Skövde. Moa Nordin  (utvecklingsledare, nationella minoriteter, på Länsstyrelsen i Stockholm) informerar. Alla är välkomna!

Maanantaina 16. toukokuuta klo 18.00-19.00 pidetään avoin tiedotustilaisuus Skövden kaupunginkirjastossa. Moa Nordin (kehitysjohtaja, kansalliset vähemmistöt, Tukholman Lääninhallitus) tiedottaa. Kaikki ovat tervetulleita!

För mer information/lisää tietoja: anoo.niskanen-naing@skovde.se