Bild på Elisabeth Hesselblad

Skövde och Sverige har fått ett nytt helgon

Elisabeth Hesselblad levde sex år i Skövde på 1880-talet. Söndagen den 5 juni helgonförklarades hon av Påve Franciskus vid en ceremoni i Rom.

Elisabeth Hesselblad föddes den 4 juni 1870 i byn Fåglavik i Herrljunga kommun. När Elisabeth var tolv år flyttade familjen till Skövde. Vid arton års ålder emigrerade hon till USA där hon utbildade sig till sjuksköterska. Hon började läsa till läkare, men fick strax före examen veta att hon led av en obotlig sjukdom. När hon inte kunde fullfölja sina läkarstudier reste hon till Rom i tron att hon snart skulle dö. Hon blev bättre och kunde arbeta inom katolska kyrkan. Elisabeth Hesselblad grundade den moderna delen av Birgittinerorden och dog i Birgittahuset i Rom den 24 april 1957.

Varför helgonförklaras Elisabeth Hesselblad?

Det finns ingen exakt förklaring eller officiell motivering till varför Elisabeth Hesselblad helgonförklaras. Förutom att hon levde som ett föredöme och som en mycket god kristen och katolik kan – enligt Katolska kyrkan – en möjlig förklaring vara att hon under andra världskriget arbetade för att skydda förföljda judar. Med fara för sitt eget liv skyddade hon under den tyska ockupationen av Rom flera judar i klostret på Piazza Farnese. När nazister ville söka igenom klostret efter judar ska hon ha gått mot nazisterna med en svensk flagga och uttalat "Detta kloster står under den svenske konungens beskydd. Här kommer ni inte in." Nazisterna lämnade då klostret utan att söka igenom det.

Vad innebär en helgonförklaring?

Att en person blir helgonförklarad innebär konkret att:

  • helgonets namn skrivs in i förteckningen över helgon (kyrkans kanon)
  • helgonet kan åkallas i kyrkans offentliga böner
  • kyrkobyggnader kan tillägnas helgonets minne
  • mässa kan firas till helgonets ära
  • högtidsdagar firas till helgonets minne.
  • helgonet får framställas på bild med gloria runt huvudet.
  • helgonets reliker placeras i relikskrin och vördas offentligen.