I dag firas Världstoalettdagen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på saker som man inte ska slänga i toaletten

I dag firas Världstoalettdagen

Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss i Sverige är det en tankelek, men för var tredje människa i världen är det verklighet.

Den 19 november är det Världstoalettdagen, en FN-dag som upplyser om bristen på sanitets- och hygienmöjligheter i världen.Varje dag dör 1 800 barn till följd av sjukdomar orsakade av sanitet och hygien. 

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi ner skräp som våtservetter, tamponger, kondomer, tops och kemikalier i vår toalett. Det kan orsaka driftstörningar och stopp i ledningsnätet vilket i slutändan förorenar vår natur.

Ta hand om din toalett genom att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Resten ska källsorteras eller slängas i papperskorgen!