Bild på planta i skogen.

Alkohol och narkotika

Sektor Socialtjänst har hand om hjälp till personer som missbrukar alkohol eller andra droger. Tillsammans med andra myndigheter jobbar vi också med drogförebyggande arbete och droginformation.

Hjälp från socialtjänsten 
Har man missbruksproblem kan man ha rätt till hjälp från Socialtjänsten, Stöd- och utredningsavdelningen. Det kan exempelvis vara samtal med den som har problemen ensam eller i grupp med flera. Vi använder oss av olika program som Haschavvänjningsprogram, Återfallsprevention och CRA (Community reinforcement approach). Räcker inte detta är det är det möjligt att få komma till ettt behandlingshem. Anhöriga kan också få hjälp ensamma eller i grupp.


För att få hjälp måste man själv ansöka om det, den hjälp du får planerar vi tillsammans med dig.

Är det fara för livet på grund av missbruk, och man själv inte vill ta emot hjälp, kan det bli frågan om tvång (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).