Bild på barn som hoppar

Barn och ungdom

På socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning arbetar vi med barn och unga mellan 0-20 år och deras familjer.

Vi arbetar med förebyggande insatser samt utreder och ger stöd till barn och unga som riskerar att fara illa, antingen i olämpliga miljöer eller genom sitt eget beteende (såsom missbruk och kriminalitet). I nära samarbete med familjen ska vi se till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Hos oss erbjuds olika sorters stöd, som samtal, rådgivning och behandling. Vissa stödinsatser är öppna för alla, som exempelvis de förebyggande insatserna samt Locus öppenvård. Det behövs inte någon utredning eller beslut från en socialsekreterare för att du ska få stöd därifrån. Vid behov tar du direktkontakt med den verksamhet som du är intresserad av. Kontaktcenter (0500-49 80 00) hjälper dig att hitta rätt.   
 
Det finns även insatser och verksamheter som kräver att en socialsekreterare fattar beslut om att en person får stöd därifrån. Det gäller till exempel behandling via Lundvivegården eller boende i familjehem. Dessa insatser riktar sig i första hand till familjer som har ett mer omfattande behov av stöd. 
 
Barn, unga och familjer kan bli aktuella hos oss genom att de tar egen kontakt, kanske för rådgivning eller ansökan. De kan också bli aktuella på andra sätt, t.ex. genom orosanmälningar från polisen, skolan, sjukvården eller allmänheten.
 

De vanligaste insatserna som riktas till barn, ungdomar och föräldrar är:

 • rådgivning
 • stödsamtal
 • föräldrastödsprogrammet ABC
 • föräldrastödsprogrammet Komet
 • resursmöten -Skövde kommuns version av SIP och Västbusmöten
 • kontaktperson/kontaktfamilj
 • medling mellan förövare och brottsoffer
 • Locus öppenvård - stöd till ungdomar med riskbeteende beträffande alkohol och droger
 • stöd/behandling via Lundvivegården
 • stöd/behandling via Familjeteamet 
 • ungdomstjänst och ungdomsvård
 • boende och vård i familjehem
 • boende och vård i ungdomsboendet Orion
 • placering i hem för vård eller boende (behandlingshem)

Mottagningsgruppen

Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp eller om du vill fråga om vilket stöd du och din familj kan få kan du kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningsgrupp. Dit kan du också vända dig om du är orolig för någon i din omgivning. Mer information om mottagningsgruppen hittar du här

Socialjouren

När socialkontoret är stängt (på kvällar och helger) kan du vända dig till socialjouren. Där tar man hand om ärenden som är akuta, som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar. Det kan exempelvis gälla misshandel eller bristande tillsyn av barn. Mer information om socialjouren hittar du här.

Alex besöker Socialtjänsten from Uppdrag Psykisk Hälsa, on Vimeo.