Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Förskoleinformation

Förskoleinformation

Förskolecheferna Thomas Seituu och Helena Byhlen-Richardsson kommer till familjecentralen Symfoni. 05 oktober 2017
Barn och mat

Barn och mat

Dietist Lena Ljungkrona-Falk kommer till familjecentralen Symfoni. 05 oktober 2017
Barnolycksfallsutbildning på Familjecentralen Symfoni

Barnolycksfallsutbildning på Familjecentralen Symfoni

I höst kommer Röda Korset till Familjecentralen Symfoni och har utbildning i barnolycksfall 15 september 2017
Informationsträff för förstagångsföräldrar

Informationsträff för förstagångsföräldrar

Är du blivande förstagångsförälder och bor i Skövde kommun? Välkommen till informationsträff på Familjerådgivningen! 01 juni 2017
Fler nyheter