Bild på en pratbubbla.

Synpunkter och klagomål

Sektor socialtjänsts rutiner för synpunkter och klagomål.

För oss inom sektor socialtjänst är det viktigt att lösa eventuella problem som uppstår och att ständigt utveckla våra verksamheter. Därför ser vi synpunkter från kommuninvånarna som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. 

Vill du lämna synpunkter (klagomål, förbättringsförslag eller beröm) kan du förslagsvis välja mellan följande alternativ:

  • Synpunkter och klagomål kan lämnas till den personal som berörs.
  • Synpunkter och klagomål kan lämnas till ansvarig enhetschef. Kontaktuppgifter kan du få genom Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.  
  • Synpunkter och klagomål kan lämnas via Synpunkten*. 


Den som tar emot ditt klagomål är skyldig att utreda och vidta nödvändiga åtgärder. 

Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till överordnad chef. Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), se länk till höger. IVO är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige, vilket bland annat innefattar socialtjänsten.

*Synpunkten är Skövde kommuns system för att ta emot synpunkter på verksamheten.