Ombyggnad av trafiksignal i korsningen Badhusgatan/Kungsgatan

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Badhusgatan och Kungsgatan mellan den 30 november och 22 december.

Vi kommer under denna period ta bort trafiksignalstolpen för det separata högersvängfältet utmed Vasaportens parkeringshus. Efter ombyggnationen kommer det åter att vara väjningsplikt i det högra körfältet.

Vid de platser där arbete pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Under perioder kommer trafiken att ledas om, var uppmärksam på oranga vägmärken.

Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.

Arbetena utförs av Svevia AB.