VA-arbeten i korsningen Vallevägen/Sveagatan

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Vallevägen och Sveagatan mellan den 21 november och 28 november

Sektor service kommer under denna period utföra VA-underhåll.

Vid de platser där arbete pågår råder begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Var uppmärksam på oranga vägmärken.