Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Ny barnomsorgstaxa

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2019 höjs taxan för barnomsorg. 02 januari 2019
Gymnasieelever har FN-konferens om flyktingsituationen

Gymnasieelever har FN-konferens om flyktingsituationen

17-18 december genomför cirka 90 elever från åk 2 på Gymnasium Skövdes samhällsprogram ett FN-rollspel. 18 december 2018
Vistelsetid i förskola och fritidshem

Vistelsetid i förskola och fritidshem

För att tydliggöra när du som vårdnadshavare har rätt till förskola eller fritidshem för ditt barn, har barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktlinjer för vistelsetid. 17 december 2018
Skolutvecklingsmedel för 2018 har delats ut

Skolutvecklingsmedel för 2018 har delats ut

Grattis till de sex enheter som fick ta emot årets Skolutvecklingsmedel! 12 december 2018
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

På Eriksdalskolans högstadium bedrivs sedan vårterminen 2018 ett kollegialt lärande i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 03 december 2018
Fler nyheter