Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Dags för student 2018!

Dags för student 2018!

Välkommen till årets firande av studentexamen fredag 15 juni! 22 maj 2018
Skolavslutning torsdag 14 juni

Skolavslutning torsdag 14 juni

Här presenteras en sammanställning över grundskolornas avslutningstider. 22 maj 2018

Sommarskola

Sommarskola kan hjälpa elever i årskurs 8 och 9 att höja sina betyg. Undervisningen innebär extra stöd under sommarlovet för elever som riskerar att inte bli behöriga till yrkesförberedande program på gymnasiet. 21 maj 2018
Ansök om skolutvecklingsmedel 2018 nu!

Ansök om skolutvecklingsmedel 2018 nu!

För kommunala eller fristående verksamheter som vill förverkliga sin idé att utveckla barn och elevers lärande. 25 april 2018
Snäckans förskola flyttar

Snäckans förskola flyttar

Snäckans förskola kommer under sommaren 2019 att flytta in på Dalvägen där kommunens nyaste förskola snart kommer att byggas. 09 april 2018
Fler nyheter