Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år får det gå i allmän förskola. 15 mars 2019
Musikgymnasiets elever bjuder på show

Musikgymnasiets elever bjuder på show

Musikgymnasiet på Västerhöjd sätter äntligen upp en ny föreställning på Skövde Stadsteater - ”Flying High”! 14 mars 2019
Samma driftpeng till fristående och kommunala skolor

Samma driftpeng till fristående och kommunala skolor

I dagens SLA (21/2) kan man läsa om att friskolan Montessori överklagar kommunens beslut om driftpeng till skolorna för 2019 till Förvaltningsrätten. Anledningen till överklagan är att Montessori anser sig ha fått en lägre driftpeng än de kommunala skolorna. 21 februari 2019
Arne Lorentzons stipendium - välkommen att ansöka

Arne Lorentzons stipendium - välkommen att ansöka

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt ungdomar i gymnasieskolan. 13 februari 2019
Grattis Teresa och Marie!

Grattis Teresa och Marie!

Kungliga samhällets lärarpris 2018 tilldelas ämneslärarna Teresa Ciaccio Linderoth och Marie Holgersson, Gymnasium Skövde Västerhöjd. 29 januari 2019
Fler nyheter