Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Öppet hus på Gymnasium Skövde

Öppet hus på Gymnasium Skövde

Onsdag 21 november öppnar vi våra skolor för dig som går i åk 9 och som ska välja till gymnasiet. 20 november 2018
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nedläggning av Varola skola

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nedläggning av Varola skola

Enligt skollagen ska Skövde kommun bedriva en likvärdig skola med god kvalitet. Det innebär att alla elever ska ha samma förutsättningar oavsett vilken skola de går på. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gör bedömningen att det inte längre är möjligt att uppfylla skollagens krav i Varola skola. 13 november 2018
Ljusmanifestation för att uppmärksamma internationella barndagen

Ljusmanifestation för att uppmärksamma internationella barndagen

Fredag 16 november kl. 17.00-19.00 vid Arena Skövde bjuder förskolor i Skövde kommun in till en ljusmanifestation tillsammans med barnkörer från Svenska kyrkan. 12 november 2018
Skövde kommun stiger i ranking som Bästa skolkommun

Skövde kommun stiger i ranking som Bästa skolkommun

I år hamnade Skövde kommun på 109:e plats bland landets 290 kommuner i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun. Det är en förbättring med 47 placeringar jämfört med året innan. 09 november 2018
Käpplundaskolan kan få kvalitetsutmärkelse

Käpplundaskolan kan få kvalitetsutmärkelse

Käpplundaskolan är en av cirka 10–15 skolor i Sverige som har chans att få "Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola". 07 november 2018
Fler nyheter