Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Ansök om skolutvecklingsmedel 2019 nu!

Ansök om skolutvecklingsmedel 2019 nu!

För kommunala eller fristående verksamheter som vill förverkliga sin idé att utveckla barn och elevers lärande. 23 augusti 2019
Översvämning på Kavelbrogymnasiet

Översvämning på Kavelbrogymnasiet

Söndagens åskväder över Skövde orsakade översvämning i delar av Kavelbrogymnasiets lokaler. Saneringsarbetet startade omgående och vattnet var ur lokalerna strax innan midnatt. Idag måndag har uttorkning, utflyttning av material och inventarier och reparationsarbete av skadade väggar och golvytor inletts. 22 juli 2019
"Sjung om studentens lyckliga dag..."

"Sjung om studentens lyckliga dag..."

Se bilder från fredagens studentkortege! 14 juni 2019
Årets stipendiater från Gymnasium Skövde Kavelbro och Västerhöjd

Årets stipendiater från Gymnasium Skövde Kavelbro och Västerhöjd

I samband med firandet av studentexamen delades premier och stipendier ut till studenter som visat goda resultat. 14 juni 2019
Slutar ditt barn på förskolan till sommaren och börjar i förskoleklass till hösten?

Slutar ditt barn på förskolan till sommaren och börjar i förskoleklass till hösten?

Då är det några saker som är bra att tänka på! 24 maj 2019
Fler nyheter