Ansökan och placering

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ansökan och placering

Skövde kommun har gemensam kö till förskolan tillsammans med följande fristående förskolor:

  • I Ur och Skur Ute
  • Kameleonten
  • Kungshuset
  • Raoul Wallenbergförskolan
  • Solstrålen


Anmälan kan göras via vår e-tjänst, se under "Länkar".

Vill du anmäla ditt barn till annan fristående förskola gör du det direkt till respektive enhet.

För information samt vilka regler som gäller de fristående förskolorna kontaktas dem direkt.