Avgifter

Din inkomst påverkar avgiften för barnomsorgen. Var därför noga med att alltid meddela aktuell inkomst.

Registrera eller ändra inkomst kan du göra under e-tjänster (se under "Länkar"). Där kan du också simulera barnomsorgsavgift för att ta reda på vad du ska betala.

Ny barnomsorgstaxa från och med 1 januari 2018

Förskolebarn

                                   

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 3,00% 1 382
Barn två 2,00% 922
Barn tre 1,00% 461

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov 

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån  

Barn ett 2,00% 922
Barn två 1,00% 461
Barn tre 1,00% 461

 

Plats under lov och studiedagar

Procent av bruttoinkomst     

Högsta avgift kr/mån        

Barn ett 1,00% 461
Barn två 0,50% 230
Barn tre 0,50% 230


Uppgifterna du lämnar kommer att databehandlas i sektor barn och utbildnings administrativa datasystem för barnomsorg och skola.
 

Här hittar du mer information

I foldern om barnomsorg, som finns under "Dokument", kan du läsa mer om placering, avgifter, schemaändring och annat som rör barnomsorgen.