Billingstorps förskola

Förskolan ligger nära centrum och har närhet till både natur- och kulturella möjligheter.

Förskolan har rymliga lokaler som är väl anpassade till verksamheten och ett eget tillagningskök.

Det finns fem avdelningar på förskolan. På Kullen och Gungan vistas de yngsta barnen och på Dalen, Hagen och Ängen de lite äldre.

Projekt och samarbete

Förskolan arbetar med gemensamma projekt som sträcker sig över en längre tid. Detta utvecklar och stärker både samarbete och verksamhet. I projekten ges många möjligheter till möten mellan både barn och vuxna från de olika avdelningarna.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas. Genom att vara närvarande pedagoger bekräftar de barnen och väcker deras nyfikenhet.

Förskolans verksamhet strävar efter:

  • Att ha en tillgänglig, föränderlig och tillåtande miljö.
  • Att ge barnen förutsättningar för att lära och hjälpa varandra.
  • Att ha tillit till barnens egna förmågor.
  • Att genom intervjuer, observationer och dokumentationer göra barnen delaktiga i verksamhet, projekt och miljö.
  • Att ta tillvara barnens intressen och se till allas olika förutsättningar, vilket blir grunden för vilken riktning det fortsatta arbetet tar.
  • Att lyfta fram det kompetenta barnet, vilket ger självständiga, trygga, initiativrika och nyfikna barn.