Ekebackens förskola

Förskolan ligger i området Dälderna och har närhet till naturreservat och skog.

En om- och tillbyggnad av Ekebackens förskola pågår från och med hösten 2017 till och med januari 2019. Under byggperioden återfinns förskolan på Aspö förskola, Södra Aspövägen 27, 541 61 Skövde.


Förskolan ligger vackert belägen i en naturnära miljö och har en stor och inspirerande utemiljö som är en tillgång i det pedagogiska arbetet. Inom gångavstånd har förskolan också en gemensam skolskog tillsammans med Ekängens förskola.
Förskolan har fyra avdelningar. På Tuvan och Täppan vistas de yngre barnen och på Ängen och Gläntan de lite äldre.
Man har ett eget tillagningskök där maten lagas.

Verksamhet och samarbete

Förskolan strävar mot målen i läroplan för förskolan Lpfö 98/10. De arbetar med gemensamma teman som sträcker sig över en längre tid. Detta skapar gemenskap, ökat samarbete och verksamhetsutveckling. Barn och vuxna från olika avdelningar möts för lek, aktiviteter och lärande.
Förskolan har en föränderlig miljö både inomhus och utomhus där barnen också ges möjlighet till delaktighet.
Utevistelsen är en viktig del av dagen och den stora härliga gården ger många tillfällen till lek, utforskande, lärande och samspel.

Förskolan arbetar strukturerat med att stimulera barnens matematiska och språkliga medvetenhet under lekfulla former. Barnen ges också regelbundet möjlighet att prova olika uttrycksformer.

Förskolan värnar om det dagliga mötet och ett gott samarbete med vårdnadshavare.
Målsättningen är att alla barn skall känna sig trygga, ha roligt och utvecklas.