Ekens förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Ekens förskola.

Ekens förskola

Förskolan ligger nära centrum och har fått sitt namn av alla stora ekar som finns på gården.

Förskolan består av tre avdelningar: Fröet och Plantan som arbetar i fyra hemvister med de yngsta barnen och femårsavdelningen Blomman.

Utemiljön består av en stor härlig gård som omger hela förskolan och är anpassad för olika lekar och behov. Förskolan har även nära till centrum där bland annat bibliotek, konsthall och teater finns.

Eken har ett eget kök där frukost, lunch och mellanmål tillagas.

Lek, lärande och kreativitet

Förskolan har stora och inspirerande lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. Den ligger centralt, men ändå nära både natur och kultur. Förskolan har också nära till busshållplats med bra bussförbindelser. Personalen arbetar med att ge barnen en utmanande och stimulerande miljö för att ge en bra grund till utveckling. De strävar efter ett pedagogiskt flöde från de yngsta till de äldsta. Förskolan har under de senaste fem åren tilldelats tre Skolutvecklingspris som de är mycket stolta över.