Bild på Hästhovens förskola.

Hästhovens förskola

Förskolan ligger strax norr om Skövde i området Stöpen.

Förskolan har åtta avdelningar, fem finns på Ryttarvägen och tre på Kunskapsvägen vid Frösve skola.

På förskolan vill man att barn, familjer och pedagoger arbetar tillsammans för ett samhälle där mänskliga värden och ett demokratiskt förhållningssätt är viktigt. Några valda värden som betyder mycket i det dagliga är:

  • Delaktighet - förskolan arbetar processinriktat och utgår från barnens frågor och intressen när de utforskar sin omvärld.
  • Trygghet - utgångspunkten är att se, förstå och lära känna varje barn för att främja gott samspel och trygga barn.
  • Glädje - det ska vara roligt på förskolan! Personalen försöker utveckla miljön så att den blir intressant och rolig att leka i, både inne och ute.

På förskolan ses barnen som bärare av kompetens, nyfikenhet och lust till att undersöka och utforska sin omvärld, barn som kan mycket men har många frågor och vill förstå. Barnen ges möjlighet att lära genom att undersöka, försöka och dra egna slutsatser. 

Förskolan väljer att arbeta utifrån ett gemensamt tema, där barnen får möjlighet att tränga djupare in i ett ämne och sätta sig in i olika förhållanden i sin omvärld. De lyssnar på barnens tankar och frågor för att kunna utmana dem vidare utifrån det.  

Det är viktigt att skapa intresse för natur och naturvetenskap. Det blir ett sätt för förskolan att ta ansvar för och att arbeta med framtiden.

Personalen ger barnen möjlighet att tillsammans få utforska olika material och att använda kreativa uttryckssätt för att skapa lust och inspiration till att utveckla sina förmågor. Genom pedagogisk dokumentation visar de vilken kompetens en grupp barn tillsammans skapar, men också den kompetens varje barn har.