Hattstugans förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Hattstugans förskola.

Hattstugans förskola

Förskolan ligger i stadsdelen Östermalm alldeles intill Eriksdalskolan.

Hattstugans förskola består av fyra avdelningar. Röd och Blå för de yngre barnen och Gul och Grön för de äldre.

Förskolan ligger intill Eriksdalsskolan vilket stödjer ett nära samarbete.

Vi lägger stor vikt vid att skapa goda möjligheter för barns lek. Vi vill ge barnen tid och rum att leka både inne och ute. Personalen leder, stödjer och utmanar barnens utveckling och intressen utefter målen i förskolans läroplan. Under pågående läsår har vi extra fokus på matematik och språk.