Igelkottens förskola

Förskolan ligger strax utanför Skövde i samhället Igelstorp

Förskolan består av två småbarnsavdelningar, Larven och Tallkotten, samt två syskonavdelningar, Grankotten och Myran.

Personalen på förskolan tycker det är viktigt att ha roligt och strävar därför efter att alla barn ska känna glädje och trygghet, att de ska trivas och att de ska känna gemenskap med varandra.

Leken och språket är viktigt för barns inlärning och utveckling. Därför försöker förskolan skapa tilltalande och inspirerande lekmiljöer och pedagogerna arbetar med ett medvetet förhållningssätt.

Stressmedveten förskola

Igelkottens förskola är en stressmedveten förskola. De arbetar aktivt för att ha en ljuddämpande och tilltalande arbetsmiljö för både barn och vuxna. De vet att en tyst miljö skapar arbetsro och koncentration, mer energi samt ger lugna och harmoniska barn.

Utevistelse

Frisk luft är viktigt för välbefinnandet och förskolan vistas utomhus varje dag, oavsett väder. De har privilegiet att ha skogen i närheten och brinner för sin uteverksamhet och skogsvistelse. I skogen får barnen utlopp för sin fantasi, kreativitet, skapande lust och nyfikenhet. De utmanar sig själva motoriskt, utforskar matematik, teknik och naturvetenskap och framförallt skapar de möten, social samvaro och glädje. Alla avdelningar har som mål att gå till skogen varje vecka.

Föräldrasamverkan

Personalen strävar efter att ha en öppen och förtroendefull relation med föräldrar, som ges möjlighet att vara med och påverka den pedagogiska verksamheten. Varje höst hålls ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ett utvecklingssamtal där föräldrar tillsammans med en pedagog samtalar kring barnet och dess utveckling.

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas en gång per termin. Förutom föräldrarådsrepresentanter medverkar även förskolechef samt två pedagoger.

Förskolans personal svarar gärna på frågor om man vill veta mer om förskolan.