Bild på Karstorps förskola.

Karstorps förskola

Förskolan ligger naturskönt i Karstorps friluftsområde.

Miljön ute

Förskolan ligger i en vacker naturmiljö. Tillsammans med förskolans stora utegård ger omgivningen möjlighet till rik variation i den dagliga utevistelsen.

Miljön inne

Förskolan består av fem hemvister/avdelningar: Safiren, Smaragden och Briljanten för barn i åldern 1-3 år samt Rubinen och Diamanten för barn i åldern 3-5 år. De äldsta barnen på Rubinen och Diamanten bildar under större delen av dagen en gemensam grupp som heter Ametisten.

Förskolan har ett eget öppet tillagningskök som serverar hemlagad mat nära barnen varje dag. Maten lagas från grunden och stor vikt läggs vid närproducerat och ekologiskt. Vi äter tillsammans i den gemensamma matsalen.

Förskolan har utrymmen som delas av alla avdelningar och skapar möten mellan barnen: ett torg, atrium och en ateljé med möjlighet till skapande och vattenlek.

Verksamhet

Förskolan arbetar projektinriktat och barnens intressen är det som för arbetet framåt. Barns lek är grunden till allt lärande. Därför används leken som pedagogiskt verktyg och genomsyrar hela verksamheten. Våra ledord är Glädje, Trygghet och Det kompetenta barnet.

Förskolan samarbetar med musikskolan, vilket innebär att en musikpedagog kommer till oss en gång i veckan för en musikstund.