Bild på Lerdala förskola.

Lerdala förskola

Förskolan ligger vackert belägen med utsikt över sjön Lången och Klyftamoskogen.

På Lerdala förskola bygger vår verksamhet på, för oss viktiga värden.
Vi har valt att se ett barn som i samspel:
• aktivt skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra barn och pedagoger genom att möta fenomen och begrepp, saker och ting i sin om-värld,
• möter förskolans miljö, som fungerar som mötesplatser,
• ”möts av delaktighet och inflytande, genom att deras intresse ligger till grunden för utformning av miljö och planering av den pedagogiska verksamheten”. (Lpfö98/10)
 
Utforskande:
• ses med stor kompetens som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande barn och pedagoger,
• har rätt att utforska sina förmågor i gemenskap med andra och berikas av att vi är olika med olika förmågor,
• ”nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksam-heten”. (Lpfö98/10)
 
Glädje:
• inspireras till glädjefulla aktiviteter med skratt och leenden. De ska mötas av en start i livet som ger livsmod, framåtanda och humor.
  
Vår pedagogik utgår från Lpfö 98/10, och vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilia filosofin. Våra pedagogiska tankar bygger på det kompetenta barnet, ett rikt och kommunicerande barn som i samspel och utforskande vill växa och skapa sig kunskap. Reggio Emilia filosofin är ett förhållningssätt som vi utvecklar i vårt eget sammanhang.