Myggdansens förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Myggdansens förskola.

Myggdansens förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden i Ryd.

Välkommen till Myggdansens förskola med högt i tak och som arbetar utifrån ledorden Lek och lärande, glädje och respektfulla möten.

Förskolan består av sex hemvister. Huvudbyggnaden inhyser fem av hemvisterna. Här finns också gemensamma ytor som entré, mötestorg, matsal och ateljé/vattenrum. I byggnaden precis intill har Solens hemvist sin verksamhet och tillgång till den stora gemensamma gården. Barnen är fördelade på hemvisterna efter ålder och behov. Förskolan har gångavstånd till skogs- och grönområden samt idrottshallen i Fjärilskolans lokaler.

På förskolan finns följande avdelningar:

Solkatten där våra yngsta barn finns. Med stigande ålder och utveckling flyttar barnen vidare till Reflexen, Kristallen, Norrljuset och sist till Solen. Även någon eller några i personalen flyttar med barnen när det är dags att byta hemvist.

På Myggdansen finns dessutom Regnbågen, Skövdes enda förskoleavdelning för barn som behöver extra stöd i kommunikation och samspel.