Ollonborrens förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ollonborrens förskola

Förskolan är en mångkulturell förskola centralt belägen i området Södra Ryd.

På förskolan möts barn, föräldrar och personal från många olika kulturer.

Förskolan har fem avdelningar. På Loppan och Getingen går barn som är mellan 1-3 år. Snigeln och Gräshoppan tar emot barn i åldrarna 2-4 år och på Larven går de äldsta barnen, de som är 5 år.

På Ollonborrens förskola vill man att alla ska känna sig lika mycket värda och bli respekterade för den man är. Alla får lära sig vikten av att respektera varandra och sin omgivning.

Tiden på förskolan ses som början på det livslånga lärandet. Genom aktiviteter som sång, dans, experiment, utflykter, läsning och mycket lek utvecklas barnen med alla sina sinnen.

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö98/10.

Personalen tycker det är viktigt att ha roligt och att kunna skratta tillsammans och det går bra även när inte språket räcker till!