Trängens förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Trängens förskola

Förskolan är centralt belägen med närhet till stad och kulturhus samt flera grönområden.

Trängen består av fyra avdelningar. Maten tillagas på förskolan av vår egen kock.

Lust att lära

Vi arbetar för att alla barn ska känna att det är meningsfullt att vara i vår verksamhet. Stegen som tas i lärandet ska ge avtryck i framtiden. Arbetet bedrivs utifrån tre ledord, användbara kunskaper, personlig utveckling samt att omvärlden angår oss alla. Barnen lär med alla sinnen hela tiden. Vi pedagoger eftersträvar att vara medforskande. Barnen uppmuntras i att våga upptäcka, uppleva, utforska och skapa i ett sammanhang där barnens tankar, hypoteser och egna lösningar är det centrala. Processen är viktigast inte produkten.

Omtanke

”Alla lär av varandra och visar ömsesidig respekt.” är Norrmalmsenhetens gyllene regel. Vi jobbar med att stärka barnens jag och den sociala kompetensen. Trygghet är grunden för allt lärande. 

Höga ambitioner                                                                                                                       

Målet är att känna tillit till den egna förmågan. Att göra det möjligt att ”lyckas” och nå nya mål. Vi fångar tillfällen i vardagen och ser till barnens utveckling. Vi ger inte barnen svaren innan de ställt frågorna. Förskolan ska erbjuda en stimulerande miljö.