Bild på Uddagårdens förskola.

Uddagårdens förskola

Förskolan ligger i Havstenaområdet nära Käpplunda- och Havstenasjöarna.

Förskola med sjöutsikt

Förskolan har sjöutsikt men gränsar även till grönområden till vilka personalen har förmånen att nyttja tillsammans med barnen. Förskolan har ett intresse för naturfrågor då de är certifierade för Grön Flagg.

Organisation

Personalen har gemensamt ansvar för hela barngruppen men verksamheten organiseras genom att dela in barnen i tre grupper utefter deras mognad: Vattendroppen, Grässtrået och Solstrålen. Förskolan arbetar med en föräldraaktiv inskolning som pågår under en veckas tid på förmiddagarna mellan kl. 9.00-13.00.

Vår verksamhet

För att ta tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära präglas verksamheten av lek och rörelse inne och ute. Barngruppen ges tillfälle till utflykt i närområdet varje vecka. Barnen utvecklar sin förmåga att utforska, dokumentera och samtala om naturvetenskap.

Uddagården strävar efter att varje barn ska få känna glädje och trygghet i sitt lärande och att all verksamhet ska stimulera barnen både språkligt och socialt. I den gemensamma ateljén ges barnen möjlighet att vara kreativa och uttrycka sig genom bild och form.