Bild på Vasakullens förskola.

Vasakullens förskola

Förskolan ligger centralt i stadsdelen Vasastaden.

Förskolan ligger bredvid ett grönområde som heter Vasakullen och som gett förskolan dess namn. På förskolan finns cirka 40 barn i åldrarna 1 till 5 år. De är organiserade på två hemvister/våningar: små och stora.

Förskolans barnsyn och profil

Förskolan strävar efter att utveckla glada, självständiga och kreativa barn med en stark tro på sig själva och sin förmåga. Personalen vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandra och fungera i grupp. Den största källan till inlärning är lek. 

De som arbetar på förskolan ansvarar gemensamt för alla barn, med rörliga barngrupper och med tydliga lekmiljöer. 

På förskolan serveras härlig mat som den duktiga kokerskan lagar.

Öppettider

Vasakullens förskola har öppet kl. 06.30-18.30. Mellan kl. 06.30-07.30 och från cirka kl. 16.00 är de båda våningarna sammanslagna.