Ekedals förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Ekedals förskola.

Ekedals förskola

Förskolan, som är helt nybyggd, ligger på Östermalm vid härliga Boulognerparken.

På förskolan finns fem avdelningar fördelade på två plan. I markplan finns matsal, kapprum och två avdelningar för yngre barn. På övre plan finns tre avdelningar för äldre barn.

Förskolan har en avdelning med utökade öppettider kl. 05.30-22.15. Det är särskild kö till avdelningen och en anmälan behöver göras på särskild blankett tillsammans med ett intyg om obekväm arbetstid (se "E-tjänster & blanketter").

I den härliga barngruppen finns ett stort intresse för vatten och musik. Dessa intressen har blivit utgångspunkt för förskolans temaarbete som de kommer att arbeta med genom utforskande och lek med vatten och musik i dess olika former.

Förskolan hör till Eriksdalsenheten. Hit hör också Hattstugans förskola.