Vargkulans förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Vargkulans förskola.

Vargkulans förskola

Förskolan ligger utanför Skövde i den lilla byn Varola.

Förskolan består av en avdelning med barn från 1-5 år.

Arbetssätt

Verksamheten inriktas på språklig och matematisk medvetenhet i olika grupper, där man strävar efter att möta barnen individanpassat.

En dag på Vargkulan

  • Förskolan öppnar kl. 06.00.
  • Frukost serveras kl. 07.45.
  • Kl. 11.30 serveras lunch och därefter följer en lugn timma med avslappnande verksamhet. De barn som sover ligger i sina vagnar ute.
  • Mellanmål serveras kl. 14.30.
  • Förskolan stänger kl. 17.30.