Matsedelsplanering

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på personal inom måltidsavdelningen.

Matsedelsplanering

En grund för en näringsriktig och varierad måltid.

Varje kök bestämmer själv sin matsedel utifrån de förutsättningar, krav och önskemål som finns. Måltidsavdelningen har en matsedelsgrupp som tar fram ett matsedelsförslag. Gruppen består av kockar från förskolor och skolor samt en enhetsschef.

Matsedeln fungerar som ett stöd för tillagningsköken i den egna planeringen. Vid planerandet av matsedeln utgår man bland annat från de riktlinjer som finns hos Livsmedelsverket och andra myndigheter.