VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på lärare och elever.

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Inom Skövde kommun får du som lärarstudent möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesprofession.

Inom sektor barn och utbildning (SBU) har vi lång erfarenhet av att placera och handleda VFU-studenter. För oss är god kvalitet att lärarstudenten får en meningsfull VFU. Du som är lärarstudent har stor påverkan gällande val av VFU-plats och du får god handledning och stöttning av välutbildad personal under din VFU-period (se guide för lärarutbildare under "Dokument"). Hos oss ska du ges möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesprofession.

Vi bjuder alla våra lärarstudenter på pedagogisk lunch på förskolan/skolan. De studenter som önskar placering på någon av våra landsortsskolor erbjuds busskort.

Inom SBU är det viktigt att lärarstudenten ska få möjlighet:

 • att få god handledning och stöttning under sin VFU-period
 • prova egna idéer och reflektera över/utvärdera dessa samt förena teori med praktik
 • planera, genomföra och utvärdera egna lektioner/aktiviteter
 • utvecklas i sin yrkesprofession
 • känna delaktighet i ett arbetslag
 • få meningsfulla arbetsuppgifter som utgår från hans/hennes kunskaper, förutsättningar och möjligheter 

 

Dessa lärosäten har vi avtal med:

 • Högskolan i Skövde
 • Jönköping university
 • Karlstads universitet
 • Högskolan i Borås
 • Örebro universitet
 • Högskolan Väst
 • Göteborgs universitet

 

Vi tecknar även enskilda avtal med andra lärosäten om du väljer Skövde kommun (partnerområde).

Direktlänkar till våra förskolor och skolor hittar du under "Länkar".

Kontaktperson: Ylva Åhlund Bloom

ylva.ahlund@skovde.se