Vårdnadsbidrag

Riksdagen har beslutat att vårdnadsbidraget avskaffas från och med 1 februari 2016. 

Huvudsakliga lagändringar:

• Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.

• Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) webbplats, se under "Länkar".