Omsorg på obekväm tid

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på flicka.

Omsorg på obekväm tid

En förskola har utökade öppettider och en förskola har öppet dygnet runt.

Skövde kommun erbjuder omsorg för barn under tider då förskola eller fritidshem inte har öppet i den omfattning som skulle behövas med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation.

Förskolan Ekedal har en avdelning med utökade öppettider kl. 05.30-22.00. Hit behöver en särskild ansökan göras, se under "Länkar". Nyckelpigans förskola har öppet dygnet runt, även under helger (dock ej storhelger). Till båda förskolorna behöver intyg om obekväm arbetstid lämnas, se under "Länkar".

För aktuella köregler till ovanstående förskolor, se under "Dokument".