Bild på lärare och elev.

Grundskola

Grundskolan i Skövde kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ, lärande och utvecklande skolmiljö.

Tid för reflektion och analys är viktiga ingredienser i vårt informations- och kunskapssamhälle, både för barn, ungdomar och lärare. Därför sker lärandet i samspel i ett socialt sammanhang. Skövde eftersträvar en pedagogisk helhetssyn från 1-20 år, en röd tråd.