Grundskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på elev och böcker.

Grundskola

Grundskolan i Skövde kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ, lärande och utvecklande skolmiljö.

Tid för reflektion och analys är viktiga ingredienser i vårt informations- och kunskapssamhälle, både för barn, ungdomar och lärare. Därför sker lärandet i samspel i ett socialt sammanhang. Skövde eftersträvar en pedagogisk helhetssyn från 1-20 år, en röd tråd.
 

Unikt för Skövde i årskurs 7-9

De elever som ska börja årskurs 7 har möjlighet att välja olika profiler beroende på intresse.

Eriksdalskolan - den lilla skolan med delaktighet och engagemang. Erbjuder bland annat entreprenöriellt lärande, engelskaprofil och "Tionde dagen".

Helenaskolan - med Ma/NO-fördjupning med tyngdpunkt på naturvetenskap och teknik samt Språk/SO/IKT-fördjupning. Här finns också spetsutbildning i matematik och NO.

Rydskolan - öppnade sitt högstadium höstterminen 2017 och erbjuder tre profiler: programmering, internationell klass och idrottsprofil (fotboll).

Stöpenskolan - "Elevens val-fördjupning". Med inriktning mot kultur, vetenskapens värld, IT och media, språk samt en praktisk inriktning.

Vasaskolan - med språk och kommunikation i centrum. Erbjuder en läsande och skrivande skola, pedagogisk språklig plattform samt entreprenöriellt lärande.