Bild på lärare och elev.

Grundskola

Grundskolan i Skövde kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ, lärande och utvecklande skolmiljö.

Tid för reflektion och analys är viktiga ingredienser i vårt informations- och kunskapssamhälle, både för barn, ungdomar och lärare. Därför sker lärandet i samspel i ett socialt sammanhang. Skövde eftersträvar en pedagogisk helhetssyn från 1-20 år, en röd tråd.
 

Unikt för Skövde i årskurs 7-9

De elever som ska börja årskurs 7 har möjlighet att välja olika profiler beroende på intresse.

Eriksdalskolan - den lilla skolan med delaktighet och engagemang. Erbjuder bland annat entreprenöriellt lärande, engelskaprofil och "Tionde dagen".

Helenaskolan - med Ma/NO-fördjupning med tyngdpunkt på naturvetenskap och teknik samt Språk/SO/IKT-fördjupning. Här finns också spetsutbildning i matematik och NO.

Rydskolan - öppnade sitt högstadium höstterminen 2017 och erbjuder tre profiler: programmering, internationell klass och idrottsprofil (fotboll).

Stöpenskolan - "Elevens val-fördjupning". Med inriktning mot kultur, vetenskapens värld, IT och media, språk samt en praktisk inriktning.

Vasaskolan - med språk och kommunikation i centrum. Erbjuder en läsande och skrivande skola, pedagogisk språklig plattform samt entreprenöriellt lärande.