Kommunal grundskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunal grundskola

I Skövde finns tjugo kommunala grundskolor med tillhörande fritidshem. Från och med hösten 2018 öppnar ytterligare en skola - Trädgårdsstadens skola.

Läs mer om respektive grundskola under rubriken "Grundskolor".

Nedan kan du se var i kommunen skolorna ligger.