Kommunal grundskola

I Skövde finns tjugo kommunala grundskolor med tillhörande fritidshem. Från och med hösten 2018 öppnar ytterligare en skola - Trädgårdsstadens skola.

Läs mer om respektive grundskola under rubriken "Grundskolor".

Nedan kan du se var i kommunen skolorna ligger.