Psykologer

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Psykologer

Ett stöd till elever med svårigheter i skolan.

Psykologerna utreder, bedömer problemets art och omfattning, överväger vilket stöd som behövs för framtiden samt stödjer personalen i deras kontakt med barnen.

Psykologerna arbetar med:

  • Handledning/konsultation
  • Stödsamtal
  • Fortbildning
  • Uppföljning/utvärdering
  • Psykologiska utredningar

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.