Skolsköterskor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skolsköterskor

Skolsköterskan jobbar med elevernas hälsa och utveckling.

Hit kan du vända dig när du vill ha hjälp med enklare sjukvård.

Skolsköterskorna erbjuder vaccination, hälsosamtal om till exempel pubertet, relationer, kost och sömn.

Skolläkare finns att tillgå i särskilda fall. Tid bokar du hos skolsköterskan.