Vaccination

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vaccination

Skolsköterskan erbjuder alla elever vaccintion enligt barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinationer som erbjuds i respektive årskurs:

  • Årskurs 2 - Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  • Årskurs 5 - Vaccination av flickor mot HPV (vaccinationen ger ett skydd mot virus som kan orsaka livmoderhalscancer)
  • Årskurs 8 - Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

 

Alla vaccinationer registreras i ett så kallat hälsodataregister. Läs mer i informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats (se under "Länkar").

Före varje vaccination får du som förälder särskild information.