Specialpedagoger

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Specialpedagoger

Ett stöd för elever i åldrarna 1-16 år.

Specialpedagogen ska tillsammans med personalen utveckla arbetet kring barn och ungdomar som har rätt till särskilt stöd.
 

Specialpedagogens arbetsuppgifter är:

  • Rådgivning/konsultation
  • Handledning/stödsamtal
  • Nätverksträffar
  • Marte Meo-vägledning

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.