Grundsärskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på bok och händer.

Kommunal grundsärskola

Grundsärskolan är den obligatoriska delen av särskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och för att i aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utirfrån sina förutsättningar sak utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.
 
I Skövde finns grundsärskolan på:
  • Billingskolan
  • Lundenskolan
  • Rydskolan
  • Vasaskolan
Elever mottagna i grundsärskolan kan få sin undervisning i en grundskoleklass på andra skolor i kommunen (integrerade elever).
 
För mer information om grundsärskolan se rubrik i huvudmenyn.