Eriksdalskolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Eriksdalskolan

Den lilla skolan med delaktighet och engagemang med placering på Östermalm.

Eriksdalskolan är en F-9 skola. Här är eleverna indelade i årskursklasser som delas i mindre grupper utifrån ämnets karaktär och för att gynna elevernas lärande. På skolan finns även ett fritidshem som erbjuder eleverna kompletterande verksamhet utanför ordinarie skoldag.

Skolan arbetar efter visionen:
Alla elever ska bli vinnare i sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar!

Vid skolval till årkurs 7 finns möjlighet att välja engelska som profil.

Välkommen!