Frösve skola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Frösve skola

Frösve skola finner du i Stöpen en mil norr om Skövde. Skolan har ca 300 elever i åldrarna 6-12 år.

På skolan finns även fyra fritidshem för förskoleklassen, åk 1, åk 2 och en fritidsklubb för de äldsta eleverna från åk 3 och uppåt. 

Frösve har en stor härlig skolgård, som inbjuder till lärande, lek och rörelse.

Länkar