Lerdala skola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Lerdala skola

Lerdala skola ligger i en dramatisk natur, formad av istiden. Den gamla folkskolan bildar fasad. Bakom den ligger en modern skola med välanpassade lokaler.

Vi arbetar åldersblandat och under läsåret  har vi en klass med sexåringar, två stycken 1-2:or, två 3-4:or och en 5-6:a.

Skola har en unik och fantastisk skolgård. En rullstensås och en dödisgrop ger oss en kuperad miljö som stimulerar till många lekar. Skogen ramar in den gränslösa gården och här pågår ständiga kojbyggen. 

Vi använder ofta vår utemiljö i undervisningen och tillsammans med föräldrar är den under ständig utveckling.

Åldersblandade aktiviteter av olika slag bidrar till att eleverna känner trygghet och skapar relationer över klass och åldersgränser. Aktiviteter där elever framträder och delger varandra sina kunskaper är ett naturligt inslag i verksamheten.

Länkar