Lundenskolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Lundenskolan

Skolan är en centralmötesplats för bostadsområdena Kilbacken, Kvarnsjön, Lunden, Rosenhaga och Storegården.

Lundenskolan är en grundskola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb och här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Det finns även en grundsärskola med inriktning Träningsskola som också har ett tillhörande fritidshem. De tar emot elever från årskurs 1-9.

På skolan finns också en Tal och Språk-klass som tar emot elever från hela kommunen. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan har promenadavstånd till Karstorps friluftsområde och Aspö naturområde, där de också har sin skolskog. Skolan har en stor skolgård som inbjuder till aktivitet och rörelse. De har också välutrustade specialsalar.

Lundenskolans idé

Lundenskolan är en del av närsamhället och världssamhället som på ett aktivt sätt vill förmedla och sprida kunskap och insikt, där deras fyra ledord; mod, kreativitet, motivation och glädje ska genomsyra verksamheten och sprida sig likt ringar på vattnet.

”Ett dagligt lärande i en social och kulturell mångfald, där vi ser varandra och lär tillsammans”.

Länkar