Norrmalmskolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Norrmalmskolan

Norrmalmskolan är centralt belägen i ett område där blandad bebyggelse skapar en gemytlig atmosfär.

På skolan går för närvarande ca 250 elever. Skolan är organiserad i två spår, Övre och Nedre.

I varje spår går elever i åldrarna sex till tolv år. Varje åldersgrupp har en ansvarig lärare. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare samarbetar för att vägleda eleverna i sin utveckling.
Till varje spår finns också ett fritidshem och en fritidsklubb.

Länkar