Norrmalmskolan

Norrmalmskolan är centralt belägen i ett område där blandad bebyggelse skapar en gemytlig atmosfär.

På skolan går för närvarande ca 250 elever. Skolan är organiserad i två spår, Övre och Nedre.

I varje spår går elever i åldrarna sex till tolv år. Varje åldersgrupp har en ansvarig lärare. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare samarbetar för att vägleda eleverna i sin utveckling.
Till varje spår finns också ett fritidshem och en fritidsklubb.

Länkar