Sventorps skola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sventorps skola

Skolan ligger på landsbygden cirka 7 km öster om Skövde i samhället Igelstorp.

Skolan är en lagom stor skola där alla känner varandra och de vuxna kan alla elevers namn. Skolan har två arbetslag som arbetar med elever i åk F-3 och åk 4-6. I arbetslagen ingår förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för eleverna.

Skolan är stolt över sin fadderverksamhet som spänner från förskoleklass till årskurs 6. Närheten till naturen ger dem möjlighet att satsa på en god hälsa genom bland annat utomhusaktiviteter, äventyrspedagogik och idrott.

Sventorps skola värnar om ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Länkar